ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЛАБ
Д-р Елка Русева
СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ „КЛИНИЛАБ“
УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

В лаборатория Клинилаб, ние ценим Вашето лично пространство.
За пълно и гарантирано опазване на тайната на личните Ви данни разработихме специална програма за конфиденциалност. Създадохме възможност вземането на материал да става на специално обособено място, различно от това за другите пациенти, а изследванията да се регистрират и изработват под псевдоним, без името или личните Ви данни да фигурират в информационната ни система. По този начин дори работещите в лабораторията няма да имат информация, чии изследвания се изработват.

Ако желаете да се възползвате от специалната програма за конфиденциалност, моля поискайте информация за процедурата
на телефон 0886 43 98 54. Програмата е осъществима само за платени изследвания.