ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЛАБ
Д-р Елка Русева
ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ
НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

В СМДЛ КЛИНИЛАБ се събират, генерират и администрират лични данни. На регистратурата ни ще Ви бъдат поискани:
- име, ЕГН, адрес, пол, възраст – тази информация е задължителна и се изисква в изпълнение на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и действащият НРД в изпълнение на договора ни с НЗОК.
- Данни за минали заболявания и настоящи лечебни процедури – тази информация не е задължителна. Ако не желаете може да не я съобщавате, но тя би помогнала за точността на резултатите от изследванията Ви.

В СМДЛ КЛИНИЛАБ се генерират лични данни, свързани със здравословното Ви състояние. Това са резултатите от клинично-лабораторните изследвания.

Личните Ви данни се събират и съхраняват 5 години, което е нормативно изискване на НРД и Медицински стандарт „Клинична лаборатория“.

Предоставянето на лична информация на трети лица не се допуска, освен само на компетентните органи на НЗОК, МВР, съд, прокуратура и други държавни институции, поискани по законоустановения ред.

Резултати от изследвания се предоставят само лично или на лекуващия лекар, назначил изследванията. Молим, при желание, резултатите Ви да бъдат получени от друго лице, да заявите това си желание, като попълните пълномощно на регистратурата на лабораторията.

Получаването на резултати през интернет е с индивидуална парола и ID, които получавате на регистратурата или при манипулацията за вземане на материал. Ако загубите талона с ID и парола или имате съмнение, че са узнати от трети лица, моля поискайте от регистратурата те да бъдат сменени. Това ще предотврати достъпа на трети лица до Вашите резултати.

Всяко лице, чиито лични данни се събират и обработват има право на достъп до тях. При желание за унищожаване, или така нареченото „забравяне“, молим да имате предвид, че събирането на личните Ви данни е в резултат на законово изискване и резултат на това, тя не може да бъде унищожавана преди изтичане на законовите срокове за съхранение.

Съхранението на Вашите лични данни в СМДЛ КЛИНИЛАБ се извършва в електронни информационни масиви, базирани на собствен сървър. Достъпът до данните е защитен с пароли. Данните на хартиен носител се унищожават своевременно, чрез нарязване.