ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЛАБ
Д-р Елка Русева
Участва в Национална Система за Външна Оценка на Качеството (НСВОК)
Над 600 вида изследвания!
Договор с Национална
Здравноосигурителна Каса (НЗОК)
Партньорска програма
КЪМ ДИАГНОСТИЧНИТЕ ПАКЕТИ
КЪМ ДИАГНОСТИЧНИТЕ ПАКЕТИ
Промоции в Лаборатория Клинилаб - ПРОЛЕТ-ЛЯТО 2021
Проверете здравето си сега, като се възползвате от месечните промоции в Лаборатория Клинилаб!
ТЕСТОВЕ ЗА КОРОНАВИРУС
 • ✅ Антигенен тест
 • ✅ PCR - тест
 • ✅ Тест за антитела IgG + IgM - количествен и качествен

 • ✅ Сертификат за пътуване в чужбина
 • ✅ Освобождаване от карантина при влизане в страната
 • ✅ Атрактивни цени
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕПромени в работата на Лаборатория Клинилаб по време на пандемията от коронавирус COVID-19
КЪМ ПРОМОЦИИТЕ
КЪМ ПРОМОЦИИТЕ
Диагностични Пакети - Лаборатория Клинилаб
С диагностичните пакети на Лаборатория Клинилаб спестявате до 40% от цената на изследванията!
Моля, изберете пакет:
Профилактика - 13 показателя
Разширена профилактика - 26 показателя
Профилактика - МАКСИМУМ
Диабет и обмяна на мазнини МИНИМУМ
Диабет и обмяна на мазнини ПРЕМИУМ
Черен дроб
Бъбречна функция
Щитовидна жлеза
Предоперативен минимум
Сключване на брак
Репродуктивни хормони
Регистриране на Бременност - МИНИМУМ
Регистриране на Бременност - ПРЕМИУМ
Бременност - мониторинг
Спокойна бременност
Бременност - TORCH - Панел
Спорт и Бодибилдинг
Спорт и Бодибилдинг - МАКСИМУМ
Мъже - МАКСИМУМ
Жени - МАКСИМУМ
Пакет "Профилактика" - 13 показателя
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Глюкоза
 • ●   Пикочна киселина
 • ●   АСАТ
 • ●   Желязо
 • ●   СУЕ (Скорост на утаяване
        на еритроцитите)
 • ●   Холестерол
 • ●   Креатинин
 • ●   АЛАТ
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Триглицериди
 • ●   Общ белтък
 • ●   ГГТ
Цена: 25 лв.
Пакет "Разширена профилактика" - 26 показателя
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Урина - седимент
 • ●   Холестерол
 • ●   Общ белтък
 • ●   Креатинин
 • ●   Пикочна киселина
 • ●   Алкална фосфатаза
 • ●   Натрий
 • ●   Фосфор
 • ●   СУЕ (Скорост на утаяване
        на еритроцитите)
 • ●   Глюкоза
 • ●   LDL - Холестерол
 • ●   Албумин
 • ●   АСАТ
 • ●   Общ билирубин
 • ●   ГГТ
 • ●   Желязо
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Триглицериди
 • ●   HDL - Холестерол
 • ●   Урея
 • ●   АЛАТ
 • ●   Директен билирубин
 • ●   Калий
 • ●   Калций
Цена: 42 лв.
Пакет "Профилактика - МАКСИМУМ"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Урина - седимент
 • ●   Общ белтък
 • ●   Холестерол
 • ●   Креатинин
 • ●   Пикочна киселина
 • ●   Алкална фосфатаза
 • ●   ГГТ
 • ●   Фосфор
 • ●   Креатинкиназа
 • ●   Липаза
 • ●   Фибриноген
 • ●   FT4
 • ●   СУЕ (Скорост на утаяване
        на еритроцитите)
 • ●   Глюкоза
 • ●   Албумин
 • ●   LDL - Холестерол
 • ●   Урея
 • ●   АСАТ
 • ●   Общ билирубин
 • ●   Натрий
 • ●   Желязо
 • ●   CRP
 • ●   aPTT
 • ●   Време на кървене
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Гликиран хемоглобин
 • ●   Триглицериди
 • ●   HDL - Холестерол
 • ●   LDH
 • ●   АЛАТ
 • ●   Директен билирубин
 • ●   Калий
 • ●   Калций
 • ●   Амилаза
 • ●   Протромбиново време
 • ●   TSH
Цена: 90 лв.
Пакет "Диабет и Обмяна на Мазнини - МИНИМУМ"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Холестерол
 • ●   Триглицериди
 • ●   Глюкоза
 • ●   HDL - Холестерол
 • ●   Гликиран хемоглобин
 • ●   LDL - Холестерол
Цена: 20 лв.
Пакет "Диабет и Обмяна на Мазнини - ПРЕМИУМ"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Глюкоза
 • ●   HDL - Холестерол
 • ●   Микроалбуминурия
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Гликиран хемоглобин
 • ●   LDL - Холестерол
 • ●   Урина - седимент
 • ●   Холестерол
 • ●   Триглицериди
Цена: 33 лв.
Пакет "Черен дроб"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   LDL - Холестерол
 • ●   АЛАТ
 • ●   Общ билирубин
 • ●   Холестерол
 • ●   Триглицериди
 • ●   Алкална фосфатаза
 • ●   Директен билирубин
 • ●   HDL - Холестерол
 • ●   АСАТ
 • ●   ГГТ
Цена: 20 лв.
Пакет "Бъбречна функция"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Урина - седимент
 • ●   Пикочна киселина
 • ●   Калций
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Урея
 • ●   Натрий
 • ●   Фосфат
 • ●   Количество белтък
        урина
 • ●   Креатинин
 • ●   Калий
Цена: 20 лв.
Пакет "Щитовидна жлеза"
Включени показатели:
 • ●   TSH
 • ●   FT4
 • ●  FT3
Цена: 30 лв.
Пакет "Предоперативен минимум"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Урина - седимент
 • ●   Общ белтък
 • ●   Натрий
 • ●   Време на кървене
 • ●   СУЕ (Скорост на утаяване
        на еритроцитите)
 • ●   Глюкоза
 • ●   АСАТ
 • ●   Калий
 • ●   Време на съсирване
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Креатинин
 • ●   АЛАТ
 • ●   Протромбиново време
Цена: 25 лв.
Пакет "Сключване на брак"
Включени показатели:
 • ●   HIV (СПИН)
 • ●   Сифилис
Цена: 17,50 лв.
Пакет "Репродуктивни хормони"
Включени показатели:
 • ●   LH
 • ●   Естрадиол
 • ●   FSH
 • ●   Прогестерон
 • ●  Пролактин
Цена: 56 лв.
Пакет "Регистриране на Бременност - МИНИМУМ"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Урина - седимент
 • ●   Общ белтък
 • ●   Хепатит B (HBsAg)
 • ●   СУЕ (Скорост на утаяване
        на еритроцитите)
 • ●   Урея
 • ●   Албумин
 • ●   HIV (СПИН)
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Креатинин
 • ●   Сифилис
Цена: 40 лв.
Пакет "Регистриране на Бременност - ПРЕМИУМ"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Урина - седимент
 • ●   Албумин
 • ●   Пикочна киселина
 • ●   Гликиран хемоглобин
 • ●   Хепатит B (HBsAg)
 • ●   СУЕ (Скорост на утаяване
        на еритроцитите)
 • ●   Глюкоза
 • ●   Урея
 • ●   АСАТ
 • ●   CRP
 • ●   HIV (СПИН)
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Общ белтък
 • ●   Креатинин
 • ●   АЛАТ
 • ●   Сифилис
 • ●   Кръвна група и резус
        фактор
Цена: 70 лв.
Пакет "Бременност - мониторинг"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Урина - седимент
 • ●   СУЕ (Скорост на утаяване
        на еритроцитите)
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
Цена: 9 лв.
Пакет "Спокойна бременност"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Урина - седимент
 • ●   Албумин
 • ●   Пикочна киселина
 • ●   Гликиран хемоглобин
 • ●   СУЕ (Скорост на утаяване
        на еритроцитите)
 • ●   Глюкоза
 • ●   Урея
 • ●   АСАТ
 • ●   CRP
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Общ белтък
 • ●   Креатинин
 • ●   АЛАТ
Цена: 30 лв.
Пакет "Бременност - TORCH - Панел"
Включени показатели:
 • ●   Рубеола (Rubella) IgG
 • ●   Токсоплазмоза IgG
        (Toxoplasma gondii) CLIA
 • ●   Цитомегаловирус (CMV)
        IgG
 • ●   Херпес Симплекс тип 2
        (HSV2) IgG
Цена: 62 лв.
Пакет "Спорт и Бодибилдинг"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Урина - седимент
 • ●   Холестерол
 • ●   Общ белтък
 • ●   Креатинин
 • ●   Пикочна киселина
 • ●   Алкална фосфатаза
 • ●   СУЕ (Скорост на утаяване
        на еритроцитите)
 • ●   Глюкоза
 • ●   LDL - Холестерол
 • ●   Албумин
 • ●   АСАТ
 • ●   Общ билирубин
 • ●   ГГТ
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Триглицериди
 • ●   HDL - Холестерол
 • ●   Урея
 • ●   АЛАТ
 • ●   Директен билирубин
 • ●   CRP
Цена: 30 лв.
Пакет "Спорт и Бодибилдинг - МАКСИМУМ"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Урина - седимент
 • ●   Холестерол
 • ●   Общ белтък
 • ●   Креатинин
 • ●   Пикочна киселина
 • ●   Алкална фосфатаза
 • ●   Микроалбуминурия
 • ●   Пролактин
 • ●   СУЕ (Скорост на утаяване
        на еритроцитите)
 • ●   Глюкоза
 • ●   LDL - Холестерол
 • ●   Албумин
 • ●   АСАТ
 • ●   Общ билирубин
 • ●   ГГТ
 • ●   LH
 • ●   Тестостерон
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Триглицериди
 • ●   HDL - Холестерол
 • ●   Урея
 • ●   АЛАТ
 • ●   Директен билирубин
 • ●   CRP
 • ●   FSH
Цена: 98 лв.
Пакет "Мъже - МАКСИМУМ"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Урина - седимент
 • ●   Общ белтък
 • ●   Холестерол
 • ●   Креатинин
 • ●   Пикочна киселина
 • ●   Алкална фосфатаза
 • ●   ГГТ
 • ●   Фосфор
 • ●   Калций
 • ●   Липаза
 • ●   Фибриноген
 • ●   TSH
 • ●   Микроалбуминурия
 • ●   СУЕ (Скорост на утаяване
        на еритроцитите)
 • ●   Глюкоза
 • ●   Албумин
 • ●   LDL - Холестерол
 • ●   Урея
 • ●   АСАТ
 • ●   Общ билирубин
 • ●   Натрий
 • ●   Желязо
 • ●   CRP
 • ●   Амилаза
 • ●   Време на кървене
 • ●   FT3
 • ●   tPSA
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Гликиран хемоглобин
 • ●   Триглицериди
 • ●   HDL - Холестерол
 • ●   LDH
 • ●   АЛАТ
 • ●   Директен билирубин
 • ●   Калий
 • ●   ЖСК
 • ●   Креатинкиназа
 • ●   aPTT
 • ●   Протромбиново време
 • ●   FT4
Цена: 115 лв.
Пакет "Жени - МАКСИМУМ"
Включени показатели:
 • ●   Пълна Кръвна Картина
        (22 показателя)
 • ●   Урина - седимент
 • ●   Общ белтък
 • ●   Холестерол
 • ●   Креатинин
 • ●   Пикочна киселина
 • ●   Алкална фосфатаза
 • ●   ГГТ
 • ●   Фосфор
 • ●   Калций
 • ●   Липаза
 • ●   Фибриноген
 • ●   TSH
 • ●   Микроалбуминурия
 • ●   Пролактин
 • ●   СУЕ (Скорост на утаяване
        на еритроцитите)
 • ●   Глюкоза
 • ●   Албумин
 • ●   LDL - Холестерол
 • ●   Урея
 • ●   АСАТ
 • ●   Общ билирубин
 • ●   Натрий
 • ●   Желязо
 • ●   CRP
 • ●   Амилаза
 • ●   Време на кървене
 • ●   FT3
 • ●   LH
 • ●   Естрадиол
 • ●   Урина (Общо химично
        изследване)
 • ●   Гликиран хемоглобин
 • ●   Триглицериди
 • ●   HDL - Холестерол
 • ●   LDH
 • ●   АЛАТ
 • ●   Директен билирубин
 • ●   Калий
 • ●   ЖСК
 • ●   Креатинкиназа
 • ●   aPTT
 • ●   Протромбиново време
 • ●   FT4
 • ●   FSH
 • ●   Прогестерон
Цена: 175 лв.