ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЛАБ
Д-р Елка Русева
Вече 13 години се грижим за вашето здраве!
Участва в Национална Система за Външна Оценка на Качеството (НСВОК)
Лаборатория Клинилаб е редовен участник по програми: Клинична химия; Хематология; Кръвосъсирване; Качествено изследване на урина; Количествено изследване на урина; Гликирани белтъци и Имунохимия.
Над 600 вида изследвания
Лабораторията предлага набор от над 600 вида изследвания с въжмосност за избор на метод и място за анализ.
Договор с Национална Здравноосигурителна Каса (НЗОК)
От ноември 2008г. лабораторията има сключен договор с НЗОК за пакет Клинична Лаборатория.
Партньорска програма
Клинилаб има сключени редица партньорски договори с други лечебни заведения, сред които и с Лаборатория Цибалаб, София, с цел пълно и качествено облужване на пациентите си.
Лаборатория Клинилаб стартира през 2008 година в гр. Кърджали под ръководството на д-р Елка Русева - лекар-специалист по Клинична Лаборатория с дългогодишен опит в извършването и контрола на лабораторни изследвания. За кратко време Клинилаб се утвърждава, като една от най-предпочитаните лаборатории за клинични изследвания в Област Кърджали. Днес Лаборатория Клинилаб разполага с клонове в гр. Кърджали, гр. Хасково и гр. Крумовград. От 2008 година многобройни доволни пациенти продължават да избират Лаборатория Клинилаб и да ни се доверяват. Лаборатория Клинилаб работи съвместно с лични лекари и лекари-специалисти в цялата страна и помага за предотвратяването, откриването и лечението на заболявания, като също така е готова да съдейства на всички лечебни заведения, доверили се на услугите на Клинилаб.